Afgeronde rechthoek:

Stadskerk

Community Transformation

Een hele stad bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dat is pas een ambitieuze onderneming! Toch kan het, volgens Jack Dennison, schrijver van ‘City Reaching, On the Road to Community Transformation’. Het kan, als de héle kerk in de stad meedoet. Leiders zullen elkaar moeten erkennen en herkennen. Daarvoor zal soms ‘de knop om moeten worden gezet’. Uit de voltallige leiders zal een presbyterium moeten opkomen. Lees meer…

De transformatie van de stad of een regio

Welke concrete stappen kunnen worden gezet om een hele stad rijp te maken voor een aanraking van God?

George Otis jr., van de Sentinel Group, noemt drie heel belangrijke onderdelen waar God Zijn zegen aan kan verbinden. Lees meer…